Carl Gustaf Svingel a Scarlet Pimpernel hot autumn 1961 in the cold war Berlin

Rarely has the world peace hanged on such a fragile thread. The water cannon in front of the Brandenburg Gate is directed against Berlin mayor Willy Brandt. He is together with general the United States forces of Europe, Bruce Clarke and the commander  of Berlin, general Albert Watson.  Gettyimages . Between the pillars are armor wagons and in front of you, nervous soldiers from the militias see the finger … Fortsätt läsa Carl Gustaf Svingel a Scarlet Pimpernel hot autumn 1961 in the cold war Berlin

Carl Gustaf Svingel ein Scharlote Pimpernel heißen herbst 1961 im kalten krieg Berlin

Selten hat der Weltfrieden an solch einem fragilen Faden gehangen.  Die Wasserkanone vor dem Brandenburger Tor richtet sich gegen den Berliner Bürgermeister Willy Brandt zusammen mit der general fur die europäischen Streitkräfte, Bruce Clarke.  Und der Kommandant  von Berlin, General Albert Watson.  Gettyimages . Zum Einbetten klicken Zwischen den Säulen sind Panzerwagen und vor dir sehen nervöse Soldaten von den Milizen den Finger auf den Drucken. Weiter unten in … Fortsätt läsa Carl Gustaf Svingel ein Scharlote Pimpernel heißen herbst 1961 im kalten krieg Berlin

Carl Gustaf Svingel en röd nejlika heta hösten 1961 i kalla krigets Berlin

/ Av Ingemar Lindmark Sällan har världsfreden hängt på en så skör tråd. Vattenkanonen framför Brandenburger Tor riktas mot Berlins borgmästare Willy Brandt och generalen för amerikanska stridskrafterna i Europa, Bruce Clarke. I sällskapet är också kommendanten för Berlin, general Albert Watson.  Gettyimages. Mellan pelarna står pansarvagnar och framför ser man nervösa soldater ur milisen fingra på avtryckarna. Längre in på Unter den Linden varvar ryska tanks motorerna och fler är … Fortsätt läsa Carl Gustaf Svingel en röd nejlika heta hösten 1961 i kalla krigets Berlin

Efter heta spionsommaren 1963: Svenskar brickor då kalla kriget var som kallast

Riksbron nedanför Kungliga slottet 20 juni 1963. Det är från polisen säger Säpomannen och lägger handen på överstens axel. Stig Wennerström är anhållen för spioneri. Denna soliga morgon är han på från Djursholmsvillan på Skirnevägen 20 för att ta sig till arbetet på UD vid Gustav Adolfs torg. Wennerström har utan samvetskval sålt 20 000 hemligstämplade handlingar till Sovjet. Det är ritningar försvarsanläggningar som får … Fortsätt läsa Efter heta spionsommaren 1963: Svenskar brickor då kalla kriget var som kallast

Carl Gustaf Svingel. En av 1900-talets stora livräddare

Med enträgen bearbetning lyckades han få Lutherhjälpen och svenska Victoriaförsamlingen att 1958 köpa ett hus på Winkler Strasse 5  i burgna stadsdelen Grunewald. Svingel var föreståndare för gästhemmet Haus Victoria fram till pensionen 1984. Där fanns plats för 23 gamla och sjuka, som där gratis fick repa sig under en månad. Av de 8 000 som bodde där under Svingels tid kom åtskilliga från andra sidan järnridån.

Fortsätt läsa “Carl Gustaf Svingel. En av 1900-talets stora livräddare”