Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl-Gustaf Svingel som sekundant

Die drei Musketiere. Etiketten klistrades på de ärrade pennfäktarna Olof Palme, Västtysklands Willy Brandt och Österrikes Bruno Kreisky. De två första blev regeringschefer 1969, Kreisky året efter. Brevväxling och mötesreferat visar hur politiska kartan ritades om, både på hemmaplan och internationellt. Det var socialdemokratins storhetstid, med regeringar i flesta västländerna norr om Alperna. Men som fick tampas med en slocknad högkonjunktur med inflation och arbetslöshet, extra tillspetsat efter oljekrisen 73. … Fortsätt läsa Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl-Gustaf Svingel som sekundant

Musketiere Brandt, Kreisky und Palme – mit Carl-Gustaf Svingel als second

Sie drehen Musketiere . Das Etikett wurde auf die abgenutzten Stifte Olof Palme, den westdeutschen Willy Brandt  und den österreichischen  Bruno Kreisky gestempelt  . Die ersten beiden wurden 1969 Regierungschefs, Kreisky im folgenden Jahr. Briefwechsel  und Besprechungsbericht zeigen, wie die politische Landkarte sowohl im Inland als auch international entworfen wurde. Es war die Zeit der Sozialdemokratie, mit Regierungen in den meisten westlichen Ländern nördlich der Alpen. Aber das wurde manipuliert mit einem anschwellenden Boom mit Inflation und … Fortsätt läsa Musketiere Brandt, Kreisky und Palme – mit Carl-Gustaf Svingel als second

Musketeers Brandt, Kreisky and Palme – with Carl-Gustaf Svingel as a second

They turn Musketiere . The label was stamped on the worn pencils Olof Palme, West Germany’s  Willy Brandt  and Austria’s  Bruno Kreisky . The first two became Heads of Government in 1969, Kreisky the following year. Letter exchange  and meeting report show how the political map was drafted, both at home and internationally. It was the times of Social Democracy, with governments in most Western countries north of the Alps. But that was tampered with a … Fortsätt läsa Musketeers Brandt, Kreisky and Palme – with Carl-Gustaf Svingel as a second

Herbert Wehner, politiske kameleonten som skyddade budbäraren Svingel

Sensommaren 1986, lantstället Spjutterum, nära allvaret på Ölands östsida. DDR-advokaten Wolfgang Vogel hälsar på hos Greta och Herbert Wehner. Carl-Gustaf Svingel är också där så kanske berättar de gamla minnen. Till exempel om fångar och familjemedlemmar som de lyckades få ut från Östtyskland. Det saknades inte samtalsämnen det året. 28 februari mördades Olof Palme. Kort efter köpte mutade indier 410 Boforskanoner. I april exploderade kraftverket i … Fortsätt läsa Herbert Wehner, politiske kameleonten som skyddade budbäraren Svingel

I 1940-talets skugga. Carl-Gustaf Svingels Sturm und Gesang

Carl-Gustaf Svingels 1940-tal är som att limma samman en etruskisk vas. Fragment av minnesbilder, ett antal pressklipp. Men de saknas skärvor, som kanske inte ens hans närmaste visste om. I början på september 1939 anfaller Tyskland Polen följt av en krigsförklaring från Storbritannien och Frankrike. Sovjetunionen tränger samtidigt in i Polen och världskriget är ett faktum. Varför Carl-Gustaf Svingel då befann i Juan-les-Pins på Rivieran … Fortsätt läsa I 1940-talets skugga. Carl-Gustaf Svingels Sturm und Gesang

In den 1940er Jahren Schatten. Carl-Gustaf Svingel Sturm und Gesang

Carl-Gustaf Svingels 1940er Jahre ist wie eine etruskische Vase zu kleben. Fragment von Speicherbildern, eine Reihe von Presse-Clips. Aber ihnen fehlen Splitter, die vielleicht nicht einmal seine engste Ahnung hatten. Juan-les-Pins Anfang September 1939 stürzte Deutschland Polen, gefolgt von einer Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs. Die Sowjetunion dringt gleichzeitig in Polen ein und der Zweite Weltkrieg ist eine Tatsache. Warum kennen wir Carl-Gustaf Svingel in Juan-les-Pins an der Riviera … Fortsätt läsa In den 1940er Jahren Schatten. Carl-Gustaf Svingel Sturm und Gesang

In the 1940s shadow. Carl-Gustaf Svingels’ Sturm und Gesang

Carl-Gustaf Svingel’s 1940’s is like gluing an Etruscan vase.Fragment of memory images, a number of press clips. But they lack shards, which maybe not even his closest knew. Juan-les-Pins In early September 1939 Germany plunged Poland followed by a declaration of war from Britain and France. The Soviet Union penetrates Poland simultaneously and World War II is a fact. Why do not we know Carl-Gustaf Svingel in … Fortsätt läsa In the 1940s shadow. Carl-Gustaf Svingels’ Sturm und Gesang

Sekunden, die ein ganzes Leben erfassen. Imma Svingels Treffen mit der Königin

Die schwedische Victoria Assembly feierte im Berliner Dom unweit des Fernsehturms das 100-jährige Jubiläum des Juni 2003. Der zitronengelbe Anzug der Königin passt zur Bräune. Neben ihr der König und der deutsche Bundespräsident Johannes Rau, die dem Erzbischof KG Hammar zuhören. Eine überfüllte Kirche ist die kraftvolle Stimme des Opernsängers Bengt Rundgren. Es ist hoch auf dem Dach, 115 Meter über der Spitze der Kuppel. Nur 17 Meter niedriger … Fortsätt läsa Sekunden, die ein ganzes Leben erfassen. Imma Svingels Treffen mit der Königin

Seconds that capture a whole life. Imma Svingel’s meeting with the queen

The Swedish Victoria Assembly celebrated the 100th anniversary of June 2003 in Berlin’s cathedral, not far from the TV tower. The queen’s lemon yellow suit matches the tan. Next to her the king and German federal president Johannes Rau who listen to the archbishop KG Hammar. A crowded church is the powerful voice of opera singer Bengt Rundgren. It’s high to the roof, 115 meters up the top … Fortsätt läsa Seconds that capture a whole life. Imma Svingel’s meeting with the queen

Sekunder som fångar ett helt liv. Imma Svingels möte med drottningen.

Svenska Victoriaförsamlingen firade 100-årsjubelium juni 2003 i Berlins domkyrka, inte långt från TV-tornet. Drottningens citrongula dräkt matchar solbrännan. Bredvid henne kungen och tyske förbundspresidenten Johannes Rau som lyssnar till ärkebiskopen KG Hammar. En fullsatt kyrka hör operasångare Bengt Rundgrens mäktiga stämma. Det är högt till tak, hela 115 meter upp kupolens topp. Bara 17 meter lägre än för förebilden, Peterskyrkan i Rom. Silvia ler, kung … Fortsätt läsa Sekunder som fångar ett helt liv. Imma Svingels möte med drottningen.