Historiska vingslag då Ingrid, Adelgard och Heidi mötte Carl Gustaf Svingels Hjärtum tre vårdagar 2019.

För Tv-reportern Ingrid Thörnqvist var det som att öppna en ny sida historieboken. I Hjärtum fick hon träffa personer med minnesbilder från Svingels tid i Hjärtum. Från åren på barnhemmet till åren han fyllde kyrkan med konserter. Detta hände helgen före påsk i april 2019 – som ett trettioårsminne från murens fall. Läs mera …. Fortsätt läsa Historiska vingslag då Ingrid, Adelgard och Heidi mötte Carl Gustaf Svingels Hjärtum tre vårdagar 2019.

Pressklipp om Carl Gustaf Svingel

  I Stockolm. Klicka på klippet för att se källan i KB-arkivet   Klicka DN 19401204.. I krigets början återvände Carl Gustaf Olsson från Italien till Stockholm. Nu med nytagna namnet Svingel. Han och andra teaterstuderande uppträder i Rädda Barnens soaré. Klicka klippet till källan.  DN 1945 06 20. Svingel livnär sig som “konsertsångare” på familjesammankomster. Även som expedit i en herrekipering nära Stureplan. Tärnan … Fortsätt läsa Pressklipp om Carl Gustaf Svingel

Vem är svensken bredvid borgmästare Brandt? Svingel i Berlin augusti 1961

Trumpetare fick Jerikos murar att rämna. Gav en svensk tenor i kyrkans tjänst impulsen till en politisk islossning som skulle leda till Berlinmurens sammanbrott? Som ett resultat av att han förde samman Willy Brandt,då förbundskansler, och Sovjets ambassadör i Berlin – även i operasångarens ålderdomshem. .   Nya östpolitiken spikades i Helsingforskonferensen 1975. Östtyska gränserna säkrades i utbyte med krav medborgerliga rättigheter. Vilket ledde till … Fortsätt läsa Vem är svensken bredvid borgmästare Brandt? Svingel i Berlin augusti 1961

Col. Wennerström – Raoul Wallenberg. Stein in Erlanders Schuhen

“Könnte die schwedische Regierung an einem Austausch von Jensen interessiert sein?” Diese Frage, mit Jensen als Deckname des Spionagechefs Stig Wennerström, erhielt CG Svingel von seinem Ostkontakt, als er 1965 in einer anderen Gefängnisordnung verhandelte. Es gab einen analen Spionentausch zwischen Ost und West, in manchen Fällen mit Svingels Beteiligung. Dieser Herr X. könnte der deutsche demokratische Anwalt Wolfgang Vogel oder jemand anderes gewesen sein, der … Fortsätt läsa Col. Wennerström – Raoul Wallenberg. Stein in Erlanders Schuhen

Exchange colonel Wennerström to Raoul Wallenberg. A stone in the prime ministers shoe

“Could the Swedish government be interested in an exchange of Jensen?” That question, with Jensen as the cover name of the spy superintendent Stig Wennerström, received CG Svingel from his east contact when negotiating in 1965 in another prison by-laws.There was an anal such spy exchange between East and West, in some cases with Svingel’s involvement. Colonel Stig Wennerström, Defense Minister Sven Andersson, Foreign Minister … Fortsätt läsa Exchange colonel Wennerström to Raoul Wallenberg. A stone in the prime ministers shoe

Wer ist der Schwede neben Bürgermeister Brandt? Svingel in Berlin im August 1961

Der Trompeter hat Jerichos Wände zum Laufen gebracht. Hat ein schwedischer Tenor im Gottesdienst den Anstoß zu politischer Isolation gegeben, die zum Zusammenbruch der Berliner Mauer führen würde? So brachte er Willy Brandt, den damaligen Kanzler, und den sowjetischen Botschafter in Berlin zusammen – auch im Altersheim der Oper. .   Auf der Helsinki-Konferenz 1975 wurde die neue Ostpolitik aufgestachelt. Die DDR-Grenzen wurden im Austausch für die … Fortsätt läsa Wer ist der Schwede neben Bürgermeister Brandt? Svingel in Berlin im August 1961

Who is the Swede next to Mayor Brandt? Svingel in Berlin in August 1961

The trumpeter got Jericho’s walls to run out. Did a Swedish tenor in the church service give impetus to political isolation that would lead to the collapse of the Berlin Wall? As a result, he brought together Willy Brandt, then Chancellor, and the Soviet ambassador to Berlin – even in the opera house’s old age home. .   New eastern politics was spiked in the Helsinki Conference … Fortsätt läsa Who is the Swede next to Mayor Brandt? Svingel in Berlin in August 1961

Byta överste Wennerström mot Raoul Wallenberg. En sten i Erlanders sko

“Kan svenska regeringen tänkas vara intresserad av en utväxling av Jensen?” Den frågan, med Jensen som täcknamn för spionöversten Stig Wennerström, fick C-G Svingel av sin östkontakt då de 1965 förhandlade i ett annat fångbytesärende. Det skedde ett anal sådana spionutbyten mellan öst och väst, i några fall med Svingels medverkan. Denne Mr X kan ha varit DDR-advokaten Wolfgang Vogel eller någon annan som agerade … Fortsätt läsa Byta överste Wennerström mot Raoul Wallenberg. En sten i Erlanders sko

Att sova med fienden. Priset högt för C-G Svingel och andra flyktinghjälpare

1521 gömdes Martin Luther i slottet Wartburg på klippan ovanför Eisenach i Thüringen. Han använde året för att översätta nya testamentet till tyska. Utanför lurade påvens lönnmördare. Luther drämde bläckhornet i väggen för att han trodde att där fanns djävulen. 1970 blev Wartburg platsen för en väl så hätsk strid, mellan Carl-Gustaf Svingel och kyrkliga dignitärer ledda av ärkebiskop Ruben Josefsson. För att stärka kontakterna … Fortsätt läsa Att sova med fienden. Priset högt för C-G Svingel och andra flyktinghjälpare

Mit dem Feind schlafen. Der Preis ist hoch für CG Svingel und andere Flüchtlingshelfer

1521 wurde Martin Luther auf der Wartburg auf dem Felsen oberhalb von Eisenach in Thüringen versteckt . Er benutzte das Jahr, um das neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Draußen betrog der Mörder des Attentäters. Luther ertränkte das Tintenhorn in der Wand, um zu glauben, dass es den Teufel gab. Im Jahr 1970 wurde Wartburg der Ort für einen solch erbitterten Kampf zwischen Carl-Gustaf Svingel und kirchlichen Würdenträgern unter der Leitung von … Fortsätt läsa Mit dem Feind schlafen. Der Preis ist hoch für CG Svingel und andere Flüchtlingshelfer