Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl-Gustaf Svingel som sekundant

Die drei Musketiere. Etiketten klistrades på de ärrade pennfäktarna Olof Palme, Västtysklands Willy Brandt och Österrikes Bruno Kreisky. De två första blev regeringschefer 1969, Kreisky året efter. Brevväxling och mötesreferat visar hur politiska kartan ritades om, både på hemmaplan och internationellt. Det var socialdemokratins storhetstid, med regeringar i flesta västländerna norr om Alperna. Men som fick tampas med en slocknad högkonjunktur med inflation och arbetslöshet, extra tillspetsat efter oljekrisen 73.

I denna politiska tombola sökte de tre regeringscheferna ett alternativ mellan två stormakter. Det fanns en öppning i kalla kriget för båda krisade – med Vietnamreträtt och Watergate i Nixons USA och kapsejsad planekonomi i Brezjnevs Sovjet.

Kopplingen till Alexandre Dumas De tre musketörerna är bestickande. Europa var i uppror i vad som skulle bli trettioåriga kriget. De tre livvakterna kämpar mot kardinal Richelieu och andra onda makter. Athos går igen i Bruno Kreisky? Äldst, klokast och mest aristokratisk, med en burgen släkt som gav oss Felix inlagda gurkor. Willy Brandt en Porthos? Båda svaga för vin, kvinnor och sång – för Brandt dock sång i måttlig mängd. Palme en jesuit som Armamis? Brinnande i anden, en rättrogen som älskade att hata.

I så fall kan SPD:s viceordförande Herbert Wehner ses som d’Artagnan, en pennfäktande hetsporre som inte värjer för strid för det han tror på. Med Carl-Gustaf Svingel som sin trogne tjänare Planchet. Med stort mod verkar kristne ålderdomshemsföreståndaren i det fördolda för att rädda politiska fångar bakom Stasigaller.

Alla talade lika bra svenska som tyska. Brandt och Kreisky blev goda vänner i Erlanders närhet under kriget. Wehner blev ympad med svensk socialdemokrati även han – trots att han som kommunistisk spion internerades i arbetsläger i Erlanders regi. Palme lärde sig tyska av sin tyskbaltiska mor och av morbror – toppchef i IG Farben, som tillverkade Cyklon B för dödslägren. Där ett tjugotal av Kreiskys judiska släktingar mördades.

Gemensamma erfarenheter närde vänskapen. Krigsminnen gjorde dem till fredsivrare. Likaså nöden efter, där Svingel blev hjälparbetare i ett Tyskland där en återvändande Brandt frös och svalt. Svår barndom gav empati för de svaga, i fattiga minst. Kreisky undantagen så saknade de pappor. Gunnar Palme, försäkringsbolagsdirektören, dog när Olof var sju.

Willy Brant mobbades i debatterna av CDU-ledaren Adenauer som ”Willy Brandt alias Frahm”, med anspelning på exilen och hans oäkta börd. Lika oäkta som Carl-Gustaf Svingel, som därför växte upp på ett barnhem i Bohuslän. Wehners far Robert Richard miste jobbet som skomakare och for illa under första världskriget – och därför tog till spriten.

Willy Brandt och Carl-Gustaf Svingel vid murbygget 1961. Klicka till speglad bild och text i Der Spiegel.

Världspolitiskt sköt de tre regeringscheferna in en kil mellan de två stormakterna. Frågan är om inte grunden lades på anrika Gate Gästgiveri i Arvika 24 augusti 1970. Brandt och Kreisky var där som stöttor i Palmes valkampanj.

Vi har diskuterat europeiska problem, svårigheter i samband med öst-västtyska förhandlingarna, avspänningsfrågor samt EEC-frågan” förklarade Palme. Arvika Nyheter citerade Brandt: ”Det är Sveriges regering som har att ta ställning till neutralitetsfrågan. Här kan vi inte uttala oss. Han tillrådde dock såväl Sverige som Österrike att avvakta och se tiden och utvecklingen an en smula”. Efteråt talade de tre och Herbert Wehner till 2 000 på Arvika torg. Språket var inget problem för de lärde sig svenska under kriget.

Haus Viktoria.

 Nya östpolitiken av spikades 1969 av Brandt, Wehner, Egon Bahr och Helmut Schmidt hos Carl-Gustaf Svingel i Haus Viktoria.


Flykt från inrikes problem?
President Nixon flög i taket då han blev varse Palmes jultal 1972 i Vällingbyradhuset: ”Och därför är bombningarna (i Hanoi, Vietnam) ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka”. Det hjälpte inte med Palmes ursäkt eller att Nixons utrikesminister Kissinger skrev under fredsavtalet i Paris en månad senare. Nyutnämnde USA-ambassadören Yngve Möller fick stanna hemma i ”the Swedish asshole”, för att använda presidentens ord.

Se filmen från radhusköket i Vällingby:

Även Nixon satt pyrt till. I mars 1973 dömdes hans kampanjarbetare Gordon Liddy till 20 år bakom galler för inbrottet i demokraternas valhögkvarter, allmänt känt som Watergate.

Nixons antipati mot Palme tog fyr sommaren 1972 när. Orsaken var statsministerns utskåpning av Haldeman på FN:s första konferens om människans miljö i Stockholm. Palme påstod att USA förorenade miljön i Vietnam.

Med samma flygbesprutade fenoxisyror som statens Domänverk och andra skogsbolag använt för att utrota lövslyet. Sötsurt uppmärksammat i HasseoTageSketchen: ”Lisbeth, inte fan visste jag att de va vårt blåbärsställe man besprutat!”. Repliken sved lika illa som kraftverksrevolten i Vindeleälven. Byggstoppet 1970 hjälpte inte. De miljömedvetna valde hellre Centern.


Politisk högspänning i april

  • 1973-04-02/06. Sovjetunionens ministerrådsordförande Alexej Kosygin på officiellt svenskt besök. Sverige erkänner Nordkorea1. SPD partikongress i Hannover.
  • 1973-04-16—23. Palme påsksemester i Dalarna.
  • 1973-04-24—25. Svenska regeringen får inofficiellt besök av Herbert Wehner.
  • 1973-04-26. Palme intervjuas av österrikisk TV.
  • 1973-04-27. Misstroendevotum mot regeringen Brandt.

Inte mycket mer än vackra tal kom ut från Alexej Kosygins officiella besök i Stockholm 2-6 april 1973. Vad ville ryske ministerpresidenten få av Palme egentligen? Han ville bryta planhushållningsfiaskot, kallat Brezjnevs Stagnation, med decentralisering till företagsgrupper och lokala makthavare. Reformen som sjösattes i april motarbetades av partiets centralbyråkrater på samma sätt som hans reformförsök 1965. Fast Kosygins Stockholmsbesök kan snarare ses som en genrep för Kosygins och Brezjnevs resor till Bonn och Washington i maj 1973.

Applåderade Kosygin att Sverige som första västeuropeiska land erkände Nordkorea som stat, samtidigt under det ryska besöket? I varje fall applåderade både extremvänstern och storkapitalet. Volvo fick sälja 1000 bilar och Atlas Copco tog största ordern någonsin – dock utan att koreanerna betalade räkningarna.

Sprickan mellan förbundskansler Willy Brandt och hans regeringsbröder syntes inte mycket av på socialdemokraternas partikongress 10-14 april. Vänsterflygeln hölls på mattan. Brandts politik stod fast, utrikespolitiskt inte minst.

 

Hemkommen från påsksemester i Idrefjällen fick Palme 25 april besök av SPD:s vice ordförande Herbert Wehner, som åkt upp från sitt semesterhus på Öland. Wehner, som även var gruppledare för socialdemokraterna i förbundsdagen, var mäkta uppbragt över utrikesminister Henry Kissingers tal i påskhelgen, döpt till nya the Atlantic Charter. I vad, som Wehner kallade ett monster, skulle det amerikanska engagemanget i Europa tonas ner och Nato utvidgas till Japan. För president Nixon gillade inte ett enat Västeuropa , styrt av socialister.

Ondgjorde sig då Wehner över Willy Brandts handlingsförlamning, orsakad av depression och sprit? I så fall  inte något som inte fick spridning utanför Palmes regeringskansli. Just de dagarna var Brandts politiske rådgivare Günter Guillaume på semester i Frankrike där han skuggades av säkerhetspolisen för sitt samröre med Stasi.

Fallet Wallenberg? Den frågan var med all säkerhet inte uppe på bordet. Trots att Wehners förtrogne Carl-Gustaf Svingel – uppbackad av s-märkte generalkonsult Sven Backström -redan 1966 sonderade för en utväxling med översten Stig Wennerström. Svingels föredragning mötte Tage Erlander och utrikesminister Torsten Nilsson med stor skepsis. Wallenberg var en för het potatis så förhör med Svingel blev inte av så som rikspolischefen ville. Svingel ville inte heller avslöja att trevaren kom från Sovjets Berlinambassadör. Hans östkontakter beträffande Wallenberg upphörde 1971. UD sågade då definitivt den så kallade Svingelaffären. Torsten Nilsson -Kreiskys och Brandts vän sedan ungdomen – tröttnade på Palme som sin egen utrikesminister och lämnade UD samma år.

Avspisade Svingel. Justitieminister Lennart Geijer, Palme, rikspolischefen Carl Persson. Klicka till speglad bild.

 25 april intervjuades Palme för österrikisk TV, aktuellt med tanke på vänskapen till Bruno Kreisky. Trots att han med trygg parlamentsmajoritet genomförde reformer så hade han bekymmer. Simon Wiesentahl på Wiesenthalcentret i Wien gjorde livet surt för judeättade Kreisky eftersom kanslern vägrade sparka fyra ministrar med ett naziförflutet.

Dagen efter väckte CDU-ledaren Rainer Barzel misstroendevotum mot Brandt regering med socialdemokrater och liberaler. Koalitionen räddade sig med bara två röster i förbundsdagen. De kom från två CDU-ledamöter som mutats av Stasi.

Brandts knäfall vid judiska minnesmärket Warszawa 1970. Klicka till speglad bild

.

Misstroendet riktades mot Willy Brandts nya Ostpolitik där grunden lades med avtalen i Moskva och Warszava 1970, följt av Pragavtalet 1973. Gränserna erkändes i utbyte mot ökat svängrum för västtysk politik på DDR:s bekostnad. Brandts initierade grundlagsfördrag i december 1972. Det innebar ett ömsesidigt erkännande av de båda tyska staterna, med provisoriska diplomatiska kontakter och medlemskap i FN. Willy Brandts politiska stjärna stod i zenit och 1971 belönades han med Nobels fredspris.

För nyblivne östtyske ledaren Erich Honecker var undertecknandet en triumf men skapade samtidigt  osäkerhet. Högre mur och fler gränsvakter eller en mer generös utlämning av östtyskar till väst var den kniviga frågan. Frågan spetsades till av deklarationen om medborgarrätt som 35 länder skrev under i Helsingfors 1973 och 1975.


Valet som blev kvalet

26 april godkände Palme affischerna för höstens val. En hänger i vår hall, prydd med min hustrus mormor Alida Lindmark, i Piteå känd som kvinnopionjär i Hortlax kommunalpolitik. Överst står texten: Rösta inte bort tryggheten 16 september. Rösta på Socialdemokraterna. Alida symboliserade den goda tradition och barnbarnet Andreas framtidstron. Han var son till upphovsmannen, Tor Lindmark på socialdemokraternas ARE-bolagen. Tor kom till världen sist av nio barn i ett torp utanför samhället.

Under socialdemokraternas kampanjchef Enn Kokk arbetade också journalisten Björn Jensen. Under täcknamnet König 26bBUGAV^5yFns39d rapporterade han flitigt om socialdemokraternas inre cirkel till Stasi

alida
Alida Lindmark i Hortlax med barnbarnet Andreas. ARE-bolagens valaffisch for Socialdemokraterna 1973.

kflmProtesttågen skanderade Palme och Geijer – Nixons lakejer. Tradition och trygghet var angeläget när det blåste hårt från vänster. ”All makt åt arbetarklassen genom arbetarråd, inte åt kapitalister genom parlamentet” affischerade revolutionära kommunister. KFML manade till klasskamp. Visserligen var de till numerären obetydliga, som miljöpartister och kristdemokrater, men de ställde till det med strejker. I skottgluggen fanns både SAF och LO med Arne Geijer. Han gillade inte Palme efter Vietnamdemonstrationen och avgick som LO-boss 27 april.

 

Två dagar efter Palmes förstamajtal i Stockholm kom kallduschen. Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade i Folket i Bild/Kulturfront IB-byrån, där försvaret tillsammans med socialdemokraterna/facket på arbetsplatserna spanade på vänstern. Chefen var Palmes kompis Birger Elmér. Samma dag visade Mona Andersson SSUs nya film ”Tillsammans för en idé och för Frihet” för Palme. Hon blev senare bli känd som Sahlin.

Palmes omdöme kunde slå slint om det krisade. Då var han en väl så hämndlysten svärdsman som Aramis. Som när proteststormen flammade upp mot USA:s utrikesminister Henry Kissingers deltagande på Bilderbergkonferensen 11-13 maj ute på Wallenbergarnas Grand Hotel i Saltsjöbaden. Stoppa Kissinger instruerade en nervös Palme sin utrikesminister Krister Wikman. Markus Wallenberg drog in FN och Hollands prins Bernard hotade med att i sista minuten flytta evenemanget. Konferensen för världens makthavare, inklusive Palme och Wallenberg, hölls som planerat – vilket på sätt och viss var otur för den bidrog till höstens oljekris. Förödmjukelsen blev inte mindre av att Kissinger fick Nobels fredspris samma år.


Käre Bruno, Käre Willy!

De orden inleder brevet som Palme skickar till Kreisky och Brandt i början på maj. Denfördjupade vänskapen öppnade för politiska visioner. Karisman väckte massorna. Internationella spelplanen var deras bästa gren. I det politiska vardagsgnetet med kärvande ekonomi lyckades de sämre. Där det behövdes politiskt samförstånd retade Palme makthavare utanför partiet och Brandt bland sina egna.

I storpolitiken stängdes dörrar för Palme. Brandt var smartare. Maj började med att Brandt och hans tunga ministrar i USA överlade med kollegorna ledda av Richard Nixon. Man kan gissa som ett genrep för Brezhnevs västtyska besök två veckor senare. Som i tur var ett genrep för kommunistledarens resa till Nixons Washington i mitten av juni.

Charmoffensiv utanför kanslersresidenset, slottet Schaumburg. Klicka till speglad bild.

Det märktes att de två regeringscheferna inte spottade i glasen. Här stagas ryssen av norskfödda Rut Brandt.

En nöjd Leonid Brezhnev åkte hem från Bonn med avtalet där tysk teknologi byttes mot råvaror från Sibirien. Mäkta förtjust över gåvan, en silvergrå Mercedes 450SLC.

Kristdemokraterna CDU/CSU hotade att torpedera grundlagsfördraget med hjälp från förvaltningsdomstolen. Honecker kontrade med att inte lämna ut 2 000 flyktingar av de tre tusen i familjeåterföreningen som Herbert Wehner förhandlat sig till med DDR-advokaten Wolfgang Vogel. De hade sedan 1969 haft möten så gott som varje månad i Wehners enkla radhus i Bonn eller i Ölandsstugan.

Eller så sågs de diskret hos Carl-Gustaf Svingel på Haus Wiktoria i stadsdelen Grunewald. Vägrades Vogel utresa fick Svingel fungera som budbärare genom muren. Socialdemokraten Sven Backlund, sedan 1972 ambassadör i Berlin, fungerade som smörjmedel, så Olof Palme fanns nog med på ett hörn.

Wehners partikollega Egon Bahr körde fast i förhandlingarna, som enligt honom borde skötas av statstjänare och inte advokater. Ett par tusen vuxna och barn med ”packade resväskor” fick inte resa till väst som de lovats. ”Vad gör vi nu?” frågade Wehner”Jag tycker du ska prata med nummer ett” svarade Vogel och syftade på DDR-ledaren Erich Honecker, som var Wehners bekanting under de kommunistiska ungdomsåren i Saarområdet.

Wehner avslöjade inte sin resplan utom möjligen några i kretsen runt förbundskanslern. Med styvdottern och sedemera hustrun Greta Burmester vid ratten åker Wehner natten till 30 maj till Östberlin. Gränsvakten i Herleshausen tvekade för utan särskilt OK uppifrån släppte man bara igenom pensionärer. Vi är pensionärer skrek Wehner och Greta tryckte gasen i botten. På sätt och vis en upprepning då DDR-advokaten Wolfgang Vogel åkte slalom mellan samma hinder med frigivna i sin guldfärgade lyxmercedes, fast åt andra hållet.

Herbert Wehner med styvdottern Greta, Erich Honecker och Wolfgang Mischnick. Klicka till speglad bild.

Knutarna kring utlämningen löstes vid kaffebordet ute på terrassen och kanske avslöjade Wehner sitt hjärtas mening om förbundskanslern. Kopparna flög på bordet påstod Wehner. De två tusen östtyskarna befann sig strax i väst i utbyte mot hårda västtysk mark.

Samtidigt slogs i Bonn larm om att Brandts assistent Günter Guillaume var Stasiagent. Var fanns Herbert Wehner. Hos Honecker kröp det fram. Även han i östtysk sold? På samma sätt som för Palme riskerade han ett rykte att gå i kommunistiska ledband. (Arkiv som öppnades efter östsammanbrottet gav inga bevis att så var fallet).

Hur få hem Wehner fort? Carl Gustaf Svingel fann på råd och fick Wehners hustru att kontakta maken med meddelandet att hon var svårt sjuk.


 Paradoxernas sommar

6 juni 1973 gästar Willy Brandt Golda Meir Israel. Symboliken stärks med besök vid Klagomuren och muslimska klippmoskén i Jerusalem. Även om Bruno Kresiky träffade Meir i Israel fast han hade trots sitt judiska påbrå en komplex relation. Kreisky påstod sig vara ”den enda europeiska politiker som Golda Meir inte kunde utöva utpressning mot”. Premiärminister Menachem Begin ansåg han ha varit terrorist (som deltog i mordet på Folke Bernadotte – svensken som räddade 15 000 judiska lägerfångarna med de vita bussarna). Både Kresiky och Olof Palme hade hellre vänskapliga relationer med arabledarna. Kreisky och Palme hade åtskilligt att samtala om då de sågs i Malmö i slutet på juli.

Palme var portad i USA men ärkekommunisten Brezjnev fick ett varmt mottagande av president Nixon 18 juni. Kommunistledaren charmade alla, även Nixon – pressad av Watergate som han var. Fler kärnvapenavtal var i sikte med vilket Brezjnev med en blå Lincoln. En uppsluppen Leononid körde med Nixon bredvid som en biltjuv runt sommarresidenset Camp David.

Det dröjde bara en månad så avslöjade en tjänsteman i Vita Huset för senaten att allt Nixon sagt fanns sparat på band i källaren. Presidenten hade just inte mer än en vän kvar, Leonid Brezhnev. I augusti året efter kastade presidenten in handduken. En allt gaggigare Brezhnev förlorade alltmer makten i Kreml, som i praktiken styrdes av andremannen Andropov.

I Jerusalem tog Willy Brandt in på King David Hotel. Ett passande namn för det påstods att han där likt Batseba försökte förföra stjärnjournalisten Vibke Bruhn, gift med en skådespelare. Brandts ”Damen list” kan vara illasinnat förtal på samma sätt som Palme svärtades som en womanizer.


Krisernas höst

23 augusti 1973. Valrörelsen i full gång. Kung Gustaf Adolf ligger för döden på Helsingborgs lasarett. Jan Erik Olsson kliver in på Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm och kräver fri bil och ett antal miljoner. Han skjuter en salva i taket och tar fyra anställda som gisslan. Enda kravet som uppfylls är att polisen från Norrköpingsfängelset frakter upp Clark Olofsson (född intill samma Backamo där Carl-Gustaf Svingels mor Alma Samuelsson hushållade i regementsköket). Olofsson vaktar tillsammans med Olsson gisslan i bankens källare. Palme ringer upp och svaret från den gisslantagna kvinnan har gått till historien som Stockholmssydromet: ”Jag är besviken på dig. Kan ni inte låta mig, Elisabeth, Clark och rånaren få ner pengarna och två pistoler som dom begär? Så får vi åka i väg. För det vill jag och jag litar på dom.

Valansträngningarna stördes än mer 11 september då president Allende med amerikansk assistans störtades i Chile. Med Palmes goda minne tjänade svenska ambassaden i Santiago som frizon för förföljda, ofta med fri lejd till Sverige och andra länder. Ambassadören Harald Edenstam räddade ett drygt tusental och blev kallad 1970-talets Raoul Wallenberg. Med samma humanitära patos som Carl-Gustaf Svingel, som skötte de mest komplicerade utlämningarna till väst för 32 000 östtyskar.

botschaft

I en nio sidor lång artikel om Carl-Gustaf Svingel satte der Spiegel rubriken Der heimliche Botschafter. ”Den hemlige ambassadören” arbetade humanitärt och utan att som Wolfgang Vogel och flera andra tjäna pengar på trafiken. Svingel karakteriserades av svenska byråkrater som en speciell person, det vill säga en besvärlig representant som gärna tog till okonventionella metoder. Som Harald Edenstam och och. Raoul Wallenberg

Så mycket socialdemokratisk förnyelse syntes inte i höstens valdebatt. Palmes eleganta florettstick bet inte mot trygge Fälldins hötjuga. S backade i valet 16 september sju mandat och C ökade med nitton, så i riksdagen blev det oavgjort 175/175. Hade kungen hållits vid liv ett dygn till hade borgarna troligen vunnit, för bara 4 000 röster skilde blocken.

26 september talar Willy Brandt i FN och efteråt konfererar han med president Nixon; båda lyckligt omedvetna om krisen runt hörnet. Diplomaten och senare vice generalsekreterare Jan Eliasson, skrev protokoll från mötena med Palme, Kreisky och Brandt. Eliasson beskrev Brandts FN-tal med orden: ”Brandt was the first German Chancellor to address the United Nations General Assembly, on 26 September 1973, eight days after West Germany became a United Nations Member. With Henry Kissinger and Andrei Gromyko among those in a packed General Assembly Hall, Brandt renounced the use of force, even as huge arsenals around the world continued to grow. He condemned racism as “inhuman and the cause of the most terrible crimes” in a clear reference to the Holocaust. And he called for a ”larger community which gives us peace, security and hence freedom”.

Kort efter intervjuades Herbert Wehner i Moskva. Hans kommentar ” Herrn tar gärna fesljumma bad, helst skumbad”. Der Spiegel strödde mer salt i Brandt sår med rubriken ”Förbundsregeringen saknar ett huvud”.

6 oktober, under judarnas främsta högtid Jom Kippur, överraskas Israel av ett massivt anfall av hundratusentals soldater från Egypten och Syrien. Golanhöjderna och Sinai, förlorade i sexdagarskriget skulle återtas med MIG-plan, pansar och robotvapen levererade från östblocket. Från DDR inte minst, som skickat 600 000 Kalashnikov, landminor och ammunition. Efter stora förluster i manskap och materiel var Golda Meir hårt trängd och hotade ta till kärnvapen. Oktoberkriget riskerade att bli en internationell storkonflikt.

Tre av dramats aktörer hade flytt undan Hitler och levt som flyktingar. Två med judisk börd, Kreisky och Kissinger – som först kampanjade för demokraten Lyndon Johnson och sedan som utrikesminister torped för Richard Nixon. De två i Vita huset organiserade snabbt en luftbro med vapen och ammunition till Israel samtidigt som Sovjet öste in militär material till Syrien. Att Berlin räddades med en amerikansk luftbro 1948 störde inte Willy Brandt. Han stängde hamnen i Bremerhaven för amerikanska vapenleveranser till Israel. Amerikanska Air Force fick inte mellanlanda för tankning i Europa, Portugals Azorerna undantaget.

Phantomplan från ett amerikanskt hangarfartyg flög till Israel, där de med nya nationsbeteckningar snabbt sattes i strid. Med färska vapenleveranser återtog Israel initiativet med tanks som tog sig fram till Suezkanalen och nära nog Damaskus. Att Kissinger mitt under kriget tilldelades Nobels fredspris retade många. Samma dag höjde staterna vid Persiska viken råoljepriset med 17 procent.

Vapenvila inleddes 25 oktober fast slutliga fredsavtalet skrev under först 1978/1979 hos president Jimmy Carter på Camp David. Egyptens president Anwar Sadat och förre terroristen, premiärminister Menachem Begin, belönades med Nobels fredspris.

Kreisky och Palme höll alltmer på arabiska sidan. Palmes röst, utrikesminister Krister Wickman, förklarade att Israel bar skulden för Oktoberkriget. I ett tal inför FN:s generalförsamling sade han att problemen i Mellan- östern ”inte löses genom att den ena eller den andra parten demonstrerar sin militära överlägsenhet”.

ibfib Samtidigt började IB-affären bränna under fötterna på Palme. 22 oktober anhålls journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt, av Säpo misstänkta för spioneri.

Neutraliteten lade inte band på Olof Palmes fördjupade relation med Yassir Arafat, ledare för PLO – känt för OS-massakern i München 1972 och många andra terroristattacker.

 

 


Kalla kriget kallare

I november då arabstater ströp oljekranen med en fjärdedel var oljekrisen ett faktum. I början på december diskuterade Palme, Brandt och Kreisky frågan i tyska orten Schlangenbad.

De som sparkades från krisande företag förblev lyckligt ovetande om de tre regeringschefernas optimism. Folk skulle hellre ta tåget vilket var bra miljön ansåg Brandt och Kreisky. Palme var radikalare: en nystart för socialismen med växande BNP. bättre fördelad på medborgarna. LO hade i den vevan börjat utreda maktövertagandet med löntagarfonder. Kanske var regeringscheferna uppmuntrade av Henry Kissinger, som trodde att oljan handlat i en stigande dollar skulle betala notan för kriget i Vietnam.

Energikrisen förde med sig arbetslöshet, inflation eller snarare stagnation välden över. Oljerika Sovjet gladde sig åt en lönsammare export, som en tid dolde de inhemska problemen i ekonomin.

Opecs oljeembargo ledde till ransonering i Sverige 6 december. Julafton dubblade Opec oljepriset. Rederierna sjönk. Applåderade av pengar pumpades statliga pengar in i dödsdömda varv med tunna orderböcker. Järnverken blev inte av med plåten.

And now it seems my only chance is giving up the fight; And how could I ever refuse I feel like I win when I lose; Waterloo I was defeated, you won the war.

Statschefer och regeringschefer hade haft skäl att sjunga Waterloo på presidents Pompidous begravning 6 april 1974. Abba vann med låten i Brighton samma kväll. En handlingsförlamad Brandt dämpade sin depression med sprit – efter att en månad tidigare fått veta att hans rådgivare Guillaume kommer att arresteras. Palme förlorade i valet och måste kompromissa i lotteririksdagen.

Dagen efter minnesgudtjänsten i Notre Dam fick Palme fem minuter med Nixon, formellt men hjärtligt som Svenska Dagbladet skrev. Mycket tack vare islossningen med ambassadörsutbytet i mars. Presidenten var alltför upptagen med Watergate för att bry sig om Sverige. Snaran drogs hårdare åt då hans nära medarbetare Bob Haldeman och John Ehrlichman fick sparken i april.

 

Klicka till text och speglad bild från Helsingborgs Dagblad

Nixon avgick i augusti men Kissinger blev kvar som utrikesminister till 1977. Den allt varmare relationen till Palme, med kanaler till tredje världen, var mycket Washingtonambassadören Wilhelm Wachtmeisters förtjänst – en diplomati som fortsatte med tennisspelande presidenten Bush den äldre.

24 april arresterades paret Guillaume. varvid mannen utropade ”Jag är medborgare och officer i DDR. Respektera det”. Kort tid efter sände Palme ett brev om demokratins framtid till Brandt och Kreisky. Wehner fick från sin förtrogne i författningsskyddet, Günther Nollau, veta att husrannsakan avslöjade Brandts sidosprång, vilket kunde leda till utpressning. Ett rykte antydde en affär med en kvinnlig reporter från Sveriges Television. Erövringar, politiskt och i älskog, som på musketörernas tid.

Lördag 4 maj, Under ett SPD-möte Bad Münstereifel sydväst om Bonn, krävde Wehner Brandts avgång som förbundskansler. De andra i SPD-ledningen stretade emot. Särskilt ovillig var ende tänkbare ersättaren Helmut Schmidt. På måndagen flaggade Brandt sitt avsked officiellt. Palme blev nog förvarnad., eftersom Bonnambassadören Sven Backlund tipsade en amerikansk journalist att ha radion på följande kväll.

mielke
Stasichefen Mielke spindeln i nätet

Måndag morgon åt Carl-Gustaf Svingel och Wolfgang Vogel frukost med Herbert Wehner, som ställde frågan: ”vad skulle ni säga om Willy Brandt inte är förbundskansler i morgon?” Svingel stannade hos Wehner medan Vogel skyndade till Berlin, förmodligen för att tipsa sin chef Mielke i Stasihögkvarteret – för vidare befordran till Erich Honecker.

7 maj entledigar sig Brandt med Guillaume som förevändning, fast mest är han utmattad av interna strider och en krisande ekonomi. Helmut Schmidt har låtit sig övertalas att bli kansler. Visserligen fortsatte Brandt som partiledare och tillsammans med Palme och Kreisky aktivera socialistinternationalen. Men som kärntrupp i europeisk politik var musketörsepoken över.

Palme ersattes av centerns Torbjörn Fälldin efter förlustvalet 1976. Vikande röstetal och sviktande hälsa fick Bruno Kreisky att avgå 1983. Willy Brandt fick en hjärtinfarkt 1978 och trappade uppdraget som SPD-ordförande.

Även Herbert Wehner blev sjuk och lämnade förbundsdagen 1983. Några år tidigare skrev Tage Erlander i memoarerna: När man lyssnade till Herbert Wehners framföranden på tyska  och hörde hans långa meningar där varje ord var noggrant utvalt och varje sats väl genombearbetad blev man imponerad av hans talekonst men fundersam om inte hans klara korthuggna svenska  gav ett ännu bättre uttryck för hans skarpsinne.

Willy Brandt använde täcknamnen ”der Schwede” och ”der Opernsänger” för Svingel. Han blev sedan nyttig för kansler Schmidt som ”unseren Botschafter”. Fortfarande svensk medborgare som en livförsäkring bakom muren. 1976 fick han ut medlemmar ur familjen Sommerlath lagom till drottning Silvias bröllop.

Axel von Fersen anses som förebild för franska revolutionens Scarlet Pimpernell. Vår tids Röda Nejlikan belönades med med H.M. Konungens medalj i Serafimerordens blå band 1981.


/ Av Ingemar Lindmark

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × två =