1930-talet då Gustav Samuelsson blev Carl Gustaf Svingel

1930 var Gustav Samuelsson, som han hette då, 16 år gammal. Nyss konfirmerad hos bästa kompisarnas pappa, prosten Wallerius. Lämnat skolan utan att utmärka sig som ett skolljus, kanske för ordblindheten som dyslexin hette då. Att bli präst stannade vid en dröm för den som försörjdes av socken. ”Men det var framåt han ville, det var dit det mesta han gjorde strävade” skriver vännen sedan barndomen, … Continue reading 1930-talet då Gustav Samuelsson blev Carl Gustaf Svingel

1930s when Gustav Samuelsson became Carl Gustaf Svingel

In 1930 Gustav Samuelsson, as his name was, was 16 years old. Just confirmed by the best friend’s dad, reverend Wallerius. Leaving school without good rating, perhaps for dyslexia. Becoming a priest stayed at a dream for the one who was provided by the parish. ”But it was forward he wanted, it was your most effort,” writes the friend since childhood, prostitute son Bengt Wallerius. ”He wanted to make a … Continue reading 1930s when Gustav Samuelsson became Carl Gustaf Svingel

1930Jahrzehnt, als Gustav Samuelsson Carl Gustaf Svingel wurde

1930 war Gustav Samuelsson, wie er hieß, 16 Jahre alt. Nur bestätigt vom Vater des besten Freundes, Prinz Wallerius. Die Schule verlassen, ohne wie ein Scheinwerfer auszusteigen, vielleicht für das Wort Blindheit, das Legasthenie genannt wurde.Priester zu werden blieb ein Traum für den, der von der Pfarrei zur Verfügung gestellt wurde. ”Aber es war vorwärts er wollte, es war deine größte Anstrengung”, schreibt der Freund seit seiner Kindheit, … Continue reading 1930Jahrzehnt, als Gustav Samuelsson Carl Gustaf Svingel wurde

C-G Svingel, superfixaren i 1970-talets politiska kaos

  . ”Var befinner sig exministern Hebert Wehner”? Ingen visste. Paniken spred sig i Bonn denna dag, 31 maj 1973. Günter Nallau, som var chef för västtyska Säpo, Verfassungsschutz i Köln, hade just meddelat misstankarna att Willy Brandts assistent Günter Guillaume var Stasiagent. Förbundskansler Brandt visste kanske men honom tordes man inte fråga. Chefen för författningsskyddet i Berlin studsade efterlysningen till sin vän Carl-Gustaf Svingel, … Continue reading C-G Svingel, superfixaren i 1970-talets politiska kaos

CG Svingel, der Superfixierer des politischen Chaos der 1970er Jahre

”Wo ist exministern Hebert Wehner”? Niemand wusste es.Panik zu verbreiten in Bonn an diesem Tag, 31. Mai 1973.Günter Nallau , dem Leiter des westdeutschen Sicherheitsdienst, Verfassungsschutz in Köln, hatte gerade Verdacht bekannt , dass Willy Brandt Assistent Günter Guillaumeein Stasi – Agent war. Kanzler Brandt wußte vielleicht, aber er wagte nicht zu fragen. Der Leiter des Verfassungsschutzes in Berlin hat die Anfrage an seinen Freund Carl-Gustaf Svingel zurückgeschickt, der immer im Auge behielt, … Continue reading CG Svingel, der Superfixierer des politischen Chaos der 1970er Jahre

CG Svingel, the superfixer of the political chaos of the 1970s

”Where is the ex-Hebert Wehner”? Nobody knew. The panic spread in Bonn this day, May 31, 1973. Günter Nallau , head of West German Säpo, Verfassungsschutz in Cologne, had just announced the suspicions that Willy Brandt’s assistant Günter Guillaume was Stasiagent. Federal Chancellor Brandt might know but he thundered you did not ask. The head of constitutional protection in Berlin bounced the request to his friend Carl-Gustaf Svingel, who always kept track … Continue reading CG Svingel, the superfixer of the political chaos of the 1970s

KGB-spionen Heinz Felfe: Storpolitiska pokerspelet i C-G Svingels Haus Victoria

6 december 1967 Haus Victoria. Carl-Gustaf Svingel och Herbert Wehner med styvdottern Greta Burmester väntar i tre timmar på DDRs flyktingförhandlare, advokaten Wolfgang Vogel. I stället får de ett telegram ”mötet för vårt samtal inte godkänt”. Nu var det allvar. KGB och Stasi vill blockera fångköpen från öst om de inte får loss fmästerspionen Heinz Felfe från västtyska fängelset. Vid mötet 2 november på Haus Victoria … Continue reading KGB-spionen Heinz Felfe: Storpolitiska pokerspelet i C-G Svingels Haus Victoria

Der KGB-Spion Heinz Felfe: Das große politische Pokerspiel im Haus Victoria von C-G Svingel

6. Dezember 1967 Haus Victoria.  Carl-Gustaf Svingel und Herbert Wehner mit Stieftochter Greta Burmester warten drei Stunden auf den deutschen Flüchtlingsunterhändler Wolfgang Vogel. Stattdessen erhalten sie ein Telegramm ”Besprechung für unseren Anruf nicht genehmigt”.Jetzt war es ernst. KGB und Stasi wollen Gefängniskäufe aus dem Osten blockieren, wenn sie nicht den Sieger Heinz Felfe aus dem westdeutschen Gefängnis verlieren. Bei der Versammlung am 2. November im Haus Victoria hat Advokat Vogel dieses … Continue reading Der KGB-Spion Heinz Felfe: Das große politische Pokerspiel im Haus Victoria von C-G Svingel

The KGB spy Heinz Felfe: The major political poker game in CG Svingel’s Haus Victoria

6 December 1967 Haus Victoria.  Carl-Gustaf Svingel and Herbert Wehner with his stepdaughter Greta Burmester await for three hours at the German refugee negotiator, Wolfgang Vogel, lawyer. Instead, they get a telegram ”meeting for our call not approved”.Now it was serious. KGB and Stasi want to block prison purchases from the East unless they lose the spy champion Heinz Felfe from the West German prison. At the meeting on November 2 … Continue reading The KGB spy Heinz Felfe: The major political poker game in CG Svingel’s Haus Victoria

Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl-Gustaf Svingel som sekundant

Die drei Musketiere. Etiketten klistrades på de ärrade pennfäktarna Olof Palme, Västtysklands Willy Brandt och Österrikes Bruno Kreisky. De två första blev regeringschefer 1969, Kreisky året efter. Brevväxling och mötesreferat visar hur politiska kartan ritades om, både på hemmaplan och internationellt. Det var socialdemokratins storhetstid, med regeringar i flesta västländerna norr om Alperna. Men som fick tampas med en slocknad högkonjunktur med inflation och arbetslöshet, extra tillspetsat efter oljekrisen 73. … Continue reading Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl-Gustaf Svingel som sekundant