Carl Gustaf Svingel. En liten tuva som välte en stormakt?

Går det att nysta ett snöre mellan Svingel och östblockets sammanbrott? En väl enkel förklaring med han levde i en miljö som fungerar bra i berättelsen om det trettioåriga kalla kriget. Helt säkert var Svingel en viktig kunskapare för Brandt och Werner. Han rörde sig som fisken i vattnet på officiella mottagningar. De kyrkliga kontakterna gav honom insikter om folkdjupen bakom muren. Svingel var en … Fortsätt läsa Carl Gustaf Svingel. En liten tuva som välte en stormakt?

Hjärtums Kirchhügel Nabe in Carl-Gustaf Svingels Erziehung

Die Kirche Ihrer Kindheitskinder ging eine Linie zum hochklassigen. Und das war der letzte Ort, an dem Carl-Gustaf Konzerte gab. Das Altersheim Ihres Carl-Gustaf nahm oft zuerst zu seiner Mutter und in der Adoleszenz als vorübergehender Wohnsitz. Vielleicht wurde dieser Same zu seinem Lebensweg gesät? Das Waisenhaus eine halbe Meile südlich. Die Hügelschule hinunter, wo er seine Kameraden unterhielt. Die letzte Magd Alma Samuelsson aus Utby Mellangård … Fortsätt läsa Hjärtums Kirchhügel Nabe in Carl-Gustaf Svingels Erziehung

Hjärtum’s churchhill hub in Carl-Gustaf Svingel’s upbringing

The church of your childhood children went a line to the high-class. And that was the last place when Carl-Gustaf held concerts. The retirement home your Carl-Gustaf often took, first to his mother and in adolescence as a temporary residence. Perhaps this seed was sown to his life course? The orphanage half a mile south. Down the hill school where he entertained his comrades. Last maid Alma … Fortsätt läsa Hjärtum’s churchhill hub in Carl-Gustaf Svingel’s upbringing

Hjärtums kyrkbacke navet i Carl-Gustaf Svingels uppväxt.

Kyrkan dit barnhemsbarnen gick en rad till högmässan. Och som fylldes till sista plats då Carl-Gustaf höll konserter. Ålderdomshemmet dit Carl-Gustaf ofta tog sig, först till sin mor och i ungdomsåren som provisorisk bostad. Kanske såddes här fröet till hans levnadsbana? Barnhemmet en halv kilometer söderut. Nerför backen skolan där han underhöll sina kamrater. Förra pigan Alma Samuelsson från Utby Mellangård i Hjärtum nedkommer 31 … Fortsätt läsa Hjärtums kyrkbacke navet i Carl-Gustaf Svingels uppväxt.

Extern länk till Humanitair Carl Gustaf Svingel und der Freund ”der Vogelhändler”

Humanitair Carl Gustaf Svingel und der Freund ”der Vogelhändler”

November 1995. Die Kirche der Schwedischen Versammlung in Berlin.  Im Sarg steht Carl Gustaf Svingel. Diejenigen, die sich versammelt haben, um sich gut zu kümmern, werden von Ingvar Wixells Lied des Opernflügels gepackt. Auf einem der Kranzbänder können Sie die schwedische Königsparade lesen. Auf einem anderen ”Unserer Familien-Sommerweg”, danke, dass Svingel den Verwandten von Königin Silvia aus der DDR geholfen hat. Von SVT Reportern mit Bo Holmström     … Fortsätt läsa Humanitair Carl Gustaf Svingel und der Freund ”der Vogelhändler”

Humanitarian Carl Gustaf Svingel and the friend ”der Vogelhändler”

November 1995. The Church of the Swedish Assembly In Berlin.  In the coffin is Carl Gustaf Svingel. Those gathered to take good care are grabbed by the opera winger Ingvar Wixell’s song. On one of the wreath bands you can read the Swedish King Parade. On another ”Unserem Freund Family Summer Trail”, thanks for the fact that Svingel helped Queen Silvia’s relatives out of the DDR. From SVT Reporters … Fortsätt läsa Humanitarian Carl Gustaf Svingel and the friend ”der Vogelhändler”

Människovännen Carl Gustaf Svingel och vännen ”der Vogelhändler”

November 1995. Svenska församlingens kyrka I Berlin. I kistan ligger Carl Gustaf Svingel. De som samlats för att ta farväl grips av operasångaren Ingvar Wixells sång. På ett av kransbanden kan man läsa Svenska Kungaparet. På ett annat ”Unserem Freund Familie Sommerlath”, som ett tack för att Svingel hjälpte drottning Silvias släktingar ut ur DDR.     Efter akten intervjuar Sveriges Television Wolfgang Vogel, östtyska advokaten som … Fortsätt läsa Människovännen Carl Gustaf Svingel och vännen ”der Vogelhändler”